interdoc

InterDOC

Publicació d’articles sobre narratives digitals de no ficció a InterDOC, Observatori del Documental Interactiu liderat per Arnau Gifreu, “un projecte educatiu destinat a la investigació, anàlisi i divulgació de la no ficció interactiva, que es proposa com una eina per l’estudi i la producció del documental interactiu com a forma emergent de narrativa audiovisual”: