uoc

Professor consultor i tutor a la UOC

Professor consultor i tutor a Medición y Evaluación de la Comunicación UOC-ACCESO, curs de postgrau durant els anys acadèmics 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014 a la Universitat Oberta de Catalunya, universitat en línia reconeguda internacionalment, amb una comunitat de més de 50.000 estudiants.